human rights

PRAWA CZŁOWIEKA / WAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK CZY PRAWO