violence

ŁATWIEJ TRZYMAĆ KCIUKI NIŻ ZACISKAĆ PIĘŚCI