Polish

Wandalizm / może za 50 lat ważniejsze od pomników będą napisy na nich