world

A jeśli to ty uciekniesz światu sprzed nosa