WOLĘ GDY MOJE MIASTO / OTWIERA DRZWI / NIŻ BLOKUJE DROGI