Vervroegde lestijden alleen als de ambtenaren ook vroeger beginnen