ŁADUNEK ENERGII SPOŁECZNEJ / OBY ZAWSZE BYŁ DODATNI / dziadek Loesje