AIZLIEDZOT KĀDAM RUNAT / TU IEROBEŽO SAVAS TIESĪBAS DZIRDĒT