ALLTING ER MYE ENKLERE HVIS DU ELSKER NABOEN DIN I STEDET FOR LANDET DITT