aus angscht virum unbekannten behaapt meng mam ëmmer si géif scho jidderee kennen