Czy stresuje cię możliwość wyboru □ tak □ nie □ teraz tak