Dat fazinantst dat sinn all déi ähnlechkeeten tëschent eisen ënnerscheeder