EKOŻYWNOŚĆ / WCIĄŻ EKO PO / 47 DNIACH TRANSPORTU / 10000 KM / 300 TONACH PALIWA