Gdzie dwóch się patrzy / tam trzy interpret / racje