JĘZYK / WZIĄWSZY POD UWAGĘ TE WSZYSTKIE ODMIANY / WOLĘ ZDAĆ SIĘ NA INTUICJĘ / Nam, kolega Loesje