JEŚLI LICZĄ SIĘ WSZYSCY / MOŻESZ LICZYĆ NA KAŻDEGO