Miasto widzisz □ do połowy pełne □ do połowy puste