Mur berliński upadł dawno temu / a wciąż dzielimy świat na wschód i zachód