MURY / DLACZEGO NIE WOLNO PO NICH MALOWAĆ / ALE MOŻNA JE STAWIAĆ