POSTANOWIENIA NOWOROCZNE / MOJA MAMA NALEGA NA EWALUACJĘ KWARTALNĄ 31 MARCA