PRZYMUS BEZPOŚREDNI / GDY Z BRAKU INNYCH ŚRODKÓW POLICJA UCIEKA SIĘ DO PRZEMOCY