RODZICEM UCZYSZ SIĘ BYĆ OD DZIECKA / matka / ojciec Loesje