SIŁA NABYWCZA / DAJE MOC BY NIE KUPOWAĆ RZECZY NIEPOTRZEBNYCH