Weź książkę na urlop / poleżycie grzbietem do góry