cleaning

ŁATWIEJ POSPRZĄTAĆ PO PSIE NIŻ PO BOMBIE ATOMOWEJ