Kreatywność

Plastikowa butelka / w zmieszanych czuje się odrzucona