multinational

Kotram latvīšam pa kaidam latgalīšam sovā draudzē