poetry

NOC KUPAŁY / PO ZACHODZIE SŁOŃCA BUDZĄ SIĘ POECI