positivism

Muni meiluokī svātki ir prīceiga reitdīna