smile

RÓWNANIE UŚMIECHU / NAJPIERW SIĘ DZIELI / PÓŹNIEJ MNOŻY