social consciousness

BUDZIK SPOŁECZNY / TEGO ALARMU NIE CHCĘ PRZESPAĆ