Zoals de dieren<br>in de verontreinigde rivieren<br>niet meer eten kunnen<br>van de lucht<br><br>Zo zal de mens<br>die de smart<br>in het hart<br>draagt<br>niets meer zeggen kunnen<br>dan een zucht zucht<br><br>Neem een kloek besluit<br>en gooi die verve