Klonen; dat Jezus zou terugkomen in een Palestijns gentech-lab had weer niemand verwacht