bij gebrek aan scholen nu rekenles met wortels en peren bij de groenteboer