NIEPRZYSTRZYŻONY TRAWNIK / POPIERA NATURALNE OWŁOSIENIE