green

Zieleń miejska / mój brat opiekuje się mchem na ławkach w parku