Czech

Běž k šípku / Trhni si / A uvař si z něj čaj