ancestors

Voi nu baļtīšu sakņu var izaugt latgalīšu ūzuls