personal growth

Gdy dorosnę / chwila / przecież nie będę na to czekać