freedom

RÓWNIEŻ DALEKO STĄD LUDZIE CHCĄ DECYDOWAĆ SAMI ZA SIEBIE