technology

Hej / postęp techniczny miał sprawić / że będziemy pracować mniej