vill alla nationalister som är beredda att dö för sitt fosterland göra det nu